Felhasználási felételek

Hatályos: 2017. októberétől
Az alábbi Felhasználási feltételek a pmrrdio.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználására vonatkozó feltételeket
tartalmazzák, amelyeket Ön a Weboldal használatával elfogad.
A Weboldalt Molnár Tibor (székhely: 2051 Biatorbágy, Tulipán u.2., továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti, és a Weboldal az
Üzemeltető tulajdonát képezi. A Weboldal felépítése, szerkezete és tartalma vonatkozásában tájékoztatás, felvilágosítás
kérhető, illetőleg azzal kapcsolatban észrevétel tehető az Üzemeltető felé az alábbi elérhetőségen: ssegitek@gmail.com
1. Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések
A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi tulajdona, és mint ilyen, a szellemi alkotásokat
megillető jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető fenntart minden jogot a Weboldalon közzétett tartalom (szöveges és
grafikai megjelölések, beépített képi és látványelemek, termékcsomag elnevezések, fotók, stb.) felhasználása
vonatkozásában, a Weboldal tartalmának, illetve annak valamely részének felhasználása kizárólag az Üzemeltető
előzetes, kifejezett, írásbeli engedélyével lehetséges.
A látogató a lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját üzleti célt közvetve sem szolgáló felhasználás céljából –
számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további
felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba
hozatalára.
A Weboldalakról tartalmat átvenni kizárólag az Üzemeltető írásbeli engedélyével és a Weboldalra való hivatkozással
lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a Weboldalra való hivatkozást
minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a
másodközléshez adott engedélyét visszavonja közlés előtt, közben vagy után.
Jogosulatlan vagy a felhasználási jogosultság keretein túlmenő felhasználások esetén az Üzemeltető jogosult a
jogsérelem jellegének megfelelő eljárást megindítani.
2. Adatvédelem
A Weboldal bizonyos részeihez és funkcióihoz csak regisztrálás után, az oldalra belépve lehetséges hozzáférni. Ennek az
intézkedésnek a célja az oldal „szakmaiságának” megőrzése, illetve a felhasználókkal való kommunikáció elősegítése.
Üzemeltető tiszteletben tartja weboldala látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait, az ezzel
kapcsolatosan kialakított álláspontját és a törvényi megfelelést az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.
3. Felelőségi kérdések
Nem terheli felelősség az Üzemeltetőt a Weboldal látogatóival szemben azon károkért, amelyek a Weboldal eléréséből
és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség Üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak.
Az Üzemeltető minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon harmadik személyek által szolgáltatott, illetőleg
tőlük átvett tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső
elérhetőségi helyére történő utalással. Az Üzemeltető a Külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek
hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén az Üzemeltető törli, vagy módosítja a Külső
tartalomra történő hivatkozást.
A weboldalon bemutatott technikák és megoldások kivitelezése, kipróbálása esetén kifejezetten kizárunk minden
felelősséget, azok példaként szolgálnak, megvalósításuk kizárólag a felhasználó felelősségére történhetnek.
4. Egyéb rendelkezések
A jelen felhasználási feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, mely változásokat felhasználó az
oldal látogatásával (ráutaló magatartás) elfogad.